Tag archieven: Ventildeckelrace

Klepdeksel race 2018

Gentlemen, START YOUR ENGINES!

Ook dit jaar zal er tijdens onze eigen Internationale Meeting op ’t Lierderholt weer een klepdekselrace worden verreden. Na het succes van de eerste editie afgelopen jaar, willen we editie 2 tot een nog groter succes maken. Daarom nu alvast een aankondiging, zodat iedereen tijd genoeg heeft om zijn racer te verbeteren of als je er nog geen hebt, er één te maken.

Het concept is simpel. Maak een raceauto van een Ford klepdeksel en probeer zo snel mogelijk het parcours af te leggen.

De specificaties voor de racers zijn gelijk aan die van vorig jaar, maar de baan zal iets worden aangepast. De precieze aanpassing is nog geheim, maar ga er maar vanuit dat de baan niet helemaal vlak zal zijn. Hou daar dus rekening mee in je ontwerp!. Zeer laag bij de grondse megaspoilers kunnen je wel eens opbreken. En een paar stevige assen is ook geen overbodige luxe.

Inschrijven doe je ter plekke en dat is geheel gratis.


Also this year a Rockercover race will be held during our International Meeting on ’t Lierderholt. After the success of the first edition last year, we want to make edition 2 an even bigger success. That’s why we already have an announcement, so that everyone has enough time to improve their racer or if you do not have one yet, to make one.
The concept is simple. build a racecar from a Ford rockercover and try to pass the finish line quicker then your opponent.

The specifications for the racers are the same as last year’s, but the track will be adjusted slightly. The exact adjustment is still a secret, but assume that the track will not be completely flat. So keep that in mind in your design! Very low at the ground megaspoilers you can sometimes break up. And a few sturdy shafts is also not a luxury.

You can register on the spot and that is completely free.


Auch in diesem Jahr wird ein Ventildeckelrennen bei unserem internationalen Treffen auf ’t Lierderholt stattfinden. Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im letzten Jahr wollen wir die Edition 2 noch erfolgreicher machen. Deshalb haben wir bereits eine Ankündigung, damit alle genug Zeit haben, ihren Rennfahrer zu verbessern oder wenn Sie noch keinen haben, einen zu machen.

Das Konzept ist einfach. Baue ein Rennauto aus einem Ford Ventildeckel und versuche, die Ziellinie schneller als dein Gegner zu passieren.

Die Spezifikationen für die Rennfahrer sind die gleichen wie im letzten Jahr, aber die Strecke wird leicht angepasst. Die genaue Einstellung ist immer noch ein Geheimnis, aber angenommen, dass die Spur nicht komplett flach sein wird. Behalte das in deinem Design im Hinterkopf! Sehr niedrig am Boden Megaspoiler können Sie manchmal aufbrechen. Und ein paar robuste Schäfte sind auch kein Luxus.

Sie können sich vor Ort anmelden und das ist völlig kostenlos.

Specs:

  • 70 x 20 cm max.
  • Ford klepdeksel/Rockercover/Ventildeckel
  • 4,5 kilo max
  • Minimum 4 wielen/Wheels/Räder
  • Zolang de lengte en breedte niet overschreden gaan worden, mogen alle soorten modificaties worden toegepast. Spoilers, airbags, inzittenden… / All modifications are allowed as long as the specs above are taken into account. / Alle Änderungen sind erlaubt, solange die oben genannten Spezifikationen berücksichtigt werden.
  • De enige aandrijving die toegestaan is, is zwaartekracht. Er mogen geen motoren, vliegwielen, veren, lucht of ander vormen van aandrijvingen worden gebruikt. / The only drive that is allowed is gravity. No motors, flywheels, springs, air or other types of drives may be used. / Das einzige Laufwerk, das erlaubt ist, ist die Schwerkraft. Es dürfen keine Motoren, Schwungräder, Federn, Luft oder andere Arten von Antrieben verwendet werden.

 

Lego Race

Voor de kinderen hebben we ook weer de Lego race. Op dezelfde baan, met je eigengebouwde Lego race auto.
For the children we also have the Lego race again. On the same track, with your own built Lego race car.
Für die Kinder haben wir auch wieder das Lego-Rennen. Auf der gleichen Strecke, mit Ihrem eigenen Lego Rennwagen.

Specs:

  • 40 x 15cm max.
  • 1 kilo max.
  • minimum 4 wielen wielen/Wheels/Räder