Privacyverklaring

Ford Capri Club Nederland geeft om uw privacy en gaat zorgvuldig om gegevens die wij van onze leden en bezoekers verkrijgen. Uiteraard voldoen wij als club aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 Mei 2018 in werking is.

 

Privacy beleid Ford Capri Club Nederland (FCCN)

Via deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u:

 • Lid bent of wordt van onze vereniging (FCCN)
 • Van onze website(s) gebruik maakt
 • Aan onze evenementen deelneemt
  en waarom we deze gegevens verzamelen.

Door gebruik te maken van onze website(s) , lid te worden van onze vereniging of te blijven na 25 Mei 2018 of deel te nemen een één van onze evenementen, geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Ford Capri Club Nederland respecteert de privacy van haar leden en gasten en draagt er in redelijkheid zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u lid wordt van Ford Capri Club Nederland (FCCN) vragen we u om persoons- gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de ledenlijst te beheren, het versturen van het clubblad en u op de hoogte te houden van onze activiteiten en in zijn algemeenheid om contact met u op te kunnen nemen indien daar noodzaak voor is. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens opgeschoond met uitzondering van naam en lidnummer en periode lidmaatschap.

 

Toegankelijkheid gegevens

Deze gegevens kunnen uitsluitend geraadpleegd worden door bestuursleden van de club en door hen aangewezen functionarissen (bv. een ledenadministrateur die geen bestuurslid is).

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Doeleinden

De door de vereniging verzamelde gegevens gebruiken we voor:

 • Het promoten van (club)evenementen;
 • Het vervaardigen en verzenden van clubbladen;
 • Het verlenen van club eigen diensten aan de leden, zoals taxaties;
 • Het werven van vrijwilligers (mede op basis van vaardigheden);
 • Het promoten van de club via website, print-publicaties en sociale media
 • Het aanmelden van leden voor deelname via de vereniging aan evenementen die niet door
 • de vereniging zelf worden georganiseerd
 • Gegevens die we vastleggen betreffen:
  • NAW-gegevens
  • Telefoon nummer
  • E-mail adres
  • Capri’s bij u in bezit met kenteken en kenmerken
  • Eventuele aanvullende gegevens –zoals vaardigheden- die u op het inschrijfformulier heeft ingevuld.
  • Foto’s van personen en auto’s
  • Correspondentie die u met de club heeft gehad.
  • Gegevens en documenten m.b.t. diensten die u van de club heeft afgenomen, zoals taxaties.
  • Gegevens betreffende betalingen aan de club ten behoeve van het lidmaatschap en deelname aan evenementen.
  • Datum aanvang en beëindiging lidmaatschap

Gegevens deling

Wij delen gegevens enkel met externe partijen –zoals in het geval van de verzending van het clubblad- als hier voor de aangegeven doelen noodzaak toe is. Wij verzekeren ons daarbij dat er door de externe partij zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan, voorbeeld hiervan is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle Ford Capri Club Nederland leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.

Media.

Wij maken gebruik van foto’s en video’s en verslagen van evenementen georganiseerd door Ford Capri Club Nederland. Tevens plaatsen wij verslagen, foto’s en/of video’s van evenementen waaraan leden van FCCN deelnemen. Deze worden uitsluitend gepubliceerd in ons clubblad, op onze website(s) en diverse social mediakanalen. Wenst u dat er geen afbeeldingen van u of uw voertuig worden gepubliceerd: gebruik het contactformulier op onze website.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier op onze website.