Kort verslag tunnelrun en bezoek Louwman museum

9 September was het dan zo ver.

Met een leuke groep Capri’s Den Haag onveilig maken en het Louwman museum bezoeken.

Een volledig verslag staat in het clubblad wat inmiddels in je bus moet liggen.

 

’s Ochtends eerst verzameld met een paar Capri’s bij de Meern, alwaar helaas één Capri gesleept arriveerde. De ANWB heeft zich over deze Capri (en zijn bestuurder) ontfermt. De rest van de groep ging in colonne naar Zoetermeer, alwaar verlate ontbijten, koffie en vroeg lunches genoten werden. Uiteindelijk waren er 22 Capri’s, dus dat was best een leuke groep.

Vandaar achter elkaar aan door de Haagse tunnels al terugschakelend naar het Louwman museum.  Alle Capri’s mochten op het voorterrein staan, wat natuurlijk een mooi gezicht was. Binnen werden we voorzien van uitleg door medewerkers van het museum. Men heeft een erg fraaie collectie, van heel simple tot de grote klassiekers, maar wel allemaal uniek. Kortom een leuke dag.

 

%%wppa%%

%%album=20%%