20 jan, 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

We organiseren als club uiteraard weer de statutair verplichte vergadering. De datum is deze keer zondag 14 April 2024. We nodigen alle leden van harte uit om deel te nemen aan deze ALV.

Deze keer strijken we neer in Friesland, St. Nicolaasga in de buurt van Joure om precies te zijn. En ditmaal geen rondrit maar wel een bijzondere activiteit. Met een beetje geluk is het lekker weer en dat zou goed uitkomen, want we brengen een bezoek aan ijsjes fabriek. We krijgen een mooie rondleiding waarin zal worden uitgelegd hoe een dergelijke fabriek werkt en wat er allemaal komt kijken bij het maken van allerlei lekkere ijsjes. Onze penningmeester Foeke heeft ongetwijfeld nog wel wat extra verhalen aangezien hij hier dagelijks rondloopt en zorgt voor en deel van het onderhoud van het machinepark. Omdat Friesland natuurlijk niet persé centraal in het land ligt en we na het fabrieksbezoek weinig tijd over hebben, organiseren we geen rondrit deze keer. Maar omdat het al half April is, is het natuurlijk wel een mooie gelegenheid om je Capri even uit te laten. We hopen er dan ook veel te zien.

Als bestuur leggen we tijdens de ALV verantwoording af aan de leden over de stand van zaken, de plannen voor de toekomst en het afgelopen jaar.

De agenda luidt als volgt:

 • Welkom en opening
 • Vaststellen Agenda
 • Algemene mededelingen bestuur
 • Notulen leden vergadering 2023
 • Verslag secretaris
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie over 2023
 • Bestuursverkiezingen
 • Club jubileum
 • Huisstijl
 • FEHAC NMRE
 • Jubilarissen
 • Agenda 2024
 • Rondvraag

Bestuursverkiezingen

Een belangrijk onderdeel van de ALV zijn de bestuursverkiezingen. Elk jaar zijn er verplichte verkiezingen voor nieuwe bestuursleden. Hoewel we dit tot nu toe tweejaarlijks deden willen we conform de statuten elk jaar twee of drie bestuursleden af laten treden die dan naar eigen keuze herkiesbaar zijn. Het bestuur kent de volgende taken: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Het gekozen bestuur bepaalt volgens de statuten onderling de taakverdeling.

Je kunt je verkiesbaar stellen als je de club wilt ondersteunen. Meer specifiek zijn we op zoek naar een secretaris en een alleman bestuurslid. Als je je verkiesbaar stelt, dan ontvangen we graag je motivatie. Uiteraard kan je de club ook ondersteunen als algemeen vrijwilliger, bijvoorbeeld bij evenementen of als redactielid. Aanmelden kan door vóór 16 Maart een e-mail te sturen naar info@fordcapriclubnederland.nl. Even bellen voor meer informatie kan uiteraard ook, het telefoonnummer van de voorzitter staat voorin het clubblad.

Praktisch:

Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is, en op de hoogte is van het programma volgen hier nog een aantal gegevens.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van Ford Capri Club Nederland, gezinsleden en introducees.

De indeling van de dag  is als volgt:

 • Aankomst om 10:30 uur
 • Algemene Ledenvergadering van ca 11:00 tot 12:00 uur
 • Lunch (op inschrijving, 5,- p.p.)
 • Fabrieksbezoek
 • Borreltje na

 

Lunch

Inschrijven voor de deze dag kan eenvoudig tot 15 maart door een mailtje te sturen naar info@fordcapriclubnederland.nl
Geef even aan of je komt, met hoeveel personen en of jullie mee willen lunchen

Geef hierbij aan met hoeveel deelnemers je aanwezig zult zijn.

Datum en locatie:

Zondag 14 April 2022

10:30 – 16:00

Holiday Ice

Slotweg 17
8521 MA St. Nicolaasga

 

 

 • Time:

  10:30 to 16:00

 • Date:

  14 Apr, 2024

 • Category:

  Algemene Leden VergaderingMeeting

 • Location:

  Nederland