Bevestiging inschrijving Internationale meeting

Bedankt voor je inschrijving! Je ontvangt zo een e-mail met je volledige inschrijving en betalingsgegevens. Zorg er alstublieft voor dat de betaling zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 26 Mei bij ons binnen is op rekening: NL13 RABO 0114 252726 t.n.v. Ford Capri Club Nederland

Thanks for registering! You will receive an email with your complete registration and payment details. Please ensure that the payment has arrived before May 26th on the account: NL13 RABO 0114 252 726 t.n.v. Ford Capri Club Netherlands BIC code: RABONL2U

Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren vollständigen Registrierungs- und Zahlungsdetails. Bitte achten Sie darauf, dass die Zahlung bis zum 26 Mai auf dem Konto angekommen ist: NL13 RABO 0114 252 726 t.n.v. Ford Capri-Club Niederlande BIC code: RABONL2U

© 2011-2023 Ford Capri Club Nederland Alle rechten voorbehouden. Het overnemen op enige wijze van informatie van deze website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van de vereniging. -- Copyright notice by Blog Copyright