Algemene ledenvergadering 2015

Een goed bezochte ALV 2015
Een goed bezochte ALV 2015

De algemene ledenvergadering heeft weer plaatsgevonden. Ditmaal in Raalte bij het American Motorcycle museum. Een erg leuke lokatie en gezien het fantastische weer was het een fantastische rit voor een hoop Capri’s. De opkomst was heel behoorlijk te noemen en er was genoeg door te nemen en te bespreken.

Diverse onderwerpen passeerden de revue, waaronder reguliere zaken zoals verslagen van het bestuur en de kascommissie. Daarnaast was er een goede discussie over het lidmaatschap van de Fehac.

Ook waren er bestuursverkiezingen. Hans (Voorzitter, Johan (Secretaris) en Foeke (Algemeen) waren herkiesbaar. Rolph (Algemeen) en Rein (Penningmeester) vonden het mooi geweest naar een fors aantal jaren. Er was dus plek voor vers bloed wat gelukkig beschikbaar was in de vorm van Ewout Batstra als Penningmeester en uw eigen webmaster Arjen Hermanns die als algemeen bestuurslid wilden aantreden. De vergadering had geen bezwaren tegen het voortzetten van de zittende kandidaten en de nieuwe bestuursleden. Dus is er een volledig bestuur en gaan we er met frisse zin tegenaan. Een uitgebreidere introductie van de nieuwe bestuursleden volgt ongetwijfeld in een komend clubblad.

 

Na afloop van de vergadering was er gelegenheid tot het bezoeken van het American Motorcycle Museum, alwaar de nodige Harley-Daividsons en Indians stonden. Erg leuk om te zien.

%%wppa%%

%%slide=49%%